Ik verkoop

Vraag vrijblijvend advies voor de verkoop van uw eigendom.

Wat wij als syndicus voor u doen

Wanneer binnen een gebouw de kavels (appartementen, handelsruimtes, staanplaatsen, ...) toebehoren aan verschillende eigenaars, zijn deze individuele kaveleigenaars voor een stuk mede-eigenaar van de gemeenschappelijke gebouwdelen, zoals het dak, de centrale inkomhal, de lift en/of de tuin.

Men spreekt in dat verband van "mede-eigendom" en de "vereniging van mede-eigenaars".

De syndicus (soms ook de beheerder genoemd) is de aangestelde mandataris van de vereniging van mede-eigenaars en vertegenwoordigt deze in rechte. Daarnaast is de syndicus verantwoordelijk voor een groot takenpakket, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen:

 • het jaarlijks bijeenroepen van de algemene vergadering of bij dringend te nemen beslissingen,
 • het notuleren van de beslissingen van de algemene vergadering,
 • het uitvoeren of laten uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering van mede-eigenaars,
 • het nemen van alle bewarende maatregelen en het stellen van daden van voorlopig beheer,
 • het beheren van het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars,
 • het vertegenwoordigen van de mede-eigenaars, zowel in rechte als bij het beheer van de gemeenschappelijke zaken,
 • het in geval van een verkoop overmaken van diverse, wettelijk bepaalde info,
 • het meedelen van de datum van de algemene vergadering aan de bewoners van het gebouw die geen eigen stemrecht hebben.

Daarnaast neemt hij dagdagelijks ook algemene taken op:

 • het beheer van de rekeningen (opmaken begroting, opvragen provisies, opmaken onkostenverdelingen, debiteurenbeheer, ...),
 • het toezicht op en de regelmatige controle van de contracten en de gemeenschappelijke delen,
 • de bestelling van alle voorzieningen,
 • het leiding geven aan de eventuele huisbewaarder,
 • de toepassing van het reglement van orde,
 • bemiddeling tussen de mede-eigenaars,
 • het beheer van de gemeenschappelijke schadegevallen.

Uw gegevens

Te schatten pand

Opmerkingen

(*) verplichte velden