Wat wij als syndicus voor u doen

Wanneer binnen een gebouw de kavels (appartementen, handelsruimtes, staanplaatsen, ...) toebehoren aan verschillende eigenaars, zijn deze individuele kaveleigenaars voor een stuk mede-eigenaar van de gemeenschappelijke gebouwdelen, zoals het dak, de centrale inkomhal, de lift en/of de tuin.

Men spreekt in dat verband van "mede-eigendom" en de "vereniging van mede-eigenaars".

De syndicus (soms ook de beheerder genoemd) is de aangestelde mandataris van de vereniging van mede-eigenaars en vertegenwoordigt deze in rechte. Daarnaast is de syndicus verantwoordelijk voor een groot takenpakket, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen:

 • het jaarlijks bijeenroepen van de algemene vergadering of bij dringend te nemen beslissingen,
 • het notuleren van de beslissingen van de algemene vergadering,
 • het uitvoeren of laten uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering van mede-eigenaars,
 • het nemen van alle bewarende maatregelen en het stellen van daden van voorlopig beheer,
 • het beheren van het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars,
 • het vertegenwoordigen van de mede-eigenaars, zowel in rechte als bij het beheer van de gemeenschappelijke zaken,
 • het in geval van een verkoop overmaken van diverse, wettelijk bepaalde info,
 • het meedelen van de datum van de algemene vergadering aan de bewoners van het gebouw die geen eigen stemrecht hebben.

Daarnaast neemt hij dagdagelijks ook algemene taken op:

 • het beheer van de rekeningen (opmaken begroting, opvragen provisies, opmaken onkostenverdelingen, debiteurenbeheer, ...),
 • het toezicht op en de regelmatige controle van de contracten en de gemeenschappelijke delen,
 • de bestelling van alle voorzieningen,
 • het leiding geven aan de eventuele huisbewaarder,
 • de toepassing van het reglement van orde,
 • bemiddeling tussen de mede-eigenaars,
 • het beheer van de gemeenschappelijke schadegevallen.

Meer informatie aanvragen

Residentie

Opmerkingen

(*) verplichte velden

Een rentmeester, wat is dat?

Een rentmeester neemt alle administratieve, technische en financiële beslommeringen die bij het beheer van uw privatieve eigendommen horen uit uw handen.

Op gebied van rentmeesterschap kan u rekenen op onze kennis en jarenlange ervaring, ons uitgebreid netwerk en deskundigheid op het gebied van vastgoed. We beheren uw pand met de grootste aandacht en zorgen voor het behoud en verbetering van uw eigendom(men) terwijl u zorgeloos kan genieten van de opbrengst. Zo blijft niet alleen uw eigendom in perfecte staat; ook uw huurder zal tevreden zijn.

In nauw overleg met u als eigenaar bepalen we welke administratieve, financiële en technische taken we uit handen nemen en kunnen we een specifiek takenpakket op uw maat samenstellen:

Administratieve taken:

 • Optimaliseren van de huurprijzen dankzij zijn kennis van de markt,
 • Opvolgen van de huurwetgeving en eventuele wijzigingen doorvoeren,
 • Afsluiten van verzekeringen,
 • Aanspreekpunt voor huurder voor vragen, klachten, defecten,
 • Bemiddeling tussen huurder, verhuurder en eventuele derden,
 • Bij opzegging van huur de opzegmodaliteiten nagaan en opvolgen,
 • Laten opstellen van een Energieprestatiecertificaat, indien nodig,
 • Verlenen van divers advies over verhuren en verkopen van vastgoed,
 • Indien gewenst: bijwonen van Algemene Vergaderingen van de VME,
 • ...

Technische taken:

 • Voorstellen van mogelijke verbeteringen aan het goed,
 • Opname van de meterstanden water, gas en elektriciteit bij ingang huur en tussentijds,
 • Opvragen van min. 3 offertes bij herstellingen of werken en hierover onderhandelen,
 • Kleine reparaties of dringende maatregelen laten uitvoeren na akkoord met de eigenaar,
 • Controle na uitgevoerde werken,
 • Ingrijpen en opvolgen van gemelde klachten,
 • Periodieke plaatsbezoeken om de goede staat van uw eigendommen te bewaken,
 • Nazicht en onderhoud van de verwarmingsinstallaties (bij individuele door de huurder),
 • ...

Financiële taken:

 • Nauwkeurige opvolging van de betalingen door de huurders,
 • Innen en doorstorten huurgelden,
 • Betalen leveranciers en aannemers,
 • Optimaliseren lopende contracten met aannemers (blokpolis, weerkerende onderhoudswerken, ...),
 • Toepassen en innen van de wettelijke huurindexeringen,
 • Afrekening kosten met de huurders (per kwartaal, semester of jaar),
 • Actualiseren van de betaalde provisies + opmaken eindafrekeningen bij vertrek,
 • Indien eigenaar volledig eigenaar is van een woonblok: opstellen van een jaarlijkse begroting en eindafrekening,
 • ....